Uppgift 2

Figuren visar grafen till funktionen \(y = -x^2 + c\)

U2 2A

  1. Bestäm funktionens nollställen med hjälp av figuren. 
  2. Bestäm värdet på konstanten c med hjälp av figuren.

a) \(x_1 = 2, \, x_2 = -2\)

b) 4

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se