Uppgift 17

En rät linje har lutningen k = 3,5 och går genom punkten (2, 5)
Går linjen även genom en punkt med y-koordinaten − 500 ? Motivera ditt svar.

t.ex. ”Ja, följer man linjen bakåt
så blir y-värdet mindre och mindre”

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se