Uppgift 18

En linje går genom punkterna (0,0) och (3;6,45). En annan linje har ekvationen \(y=2,15x+3\). Visa att linjerna är parallella.

Lösningsförslag

Vi börjar med att beräkna linjens ekvation för den linje som har två kända punkter och det första vi tar fram är k-värdet:

Vi har punkterna: (0,0) och (3;6,45)

$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x}= \frac{6,45-0}{3-0}=\frac{6,45}{3}=2,15$$

Då har vi \(y=2,15x+m\). Nästa steg är att ta reda på m och det gör vi genom att stoppa in punkten (0,0):

$$0=2,15\cdot 0 +m \implies m=0$$

Vi har alltså dessa två linjer:

$$\begin{cases} y=2,15 x\\ y=2,15x+3 \end{cases}$$

Två linjära linjer är parallella om de har samma k-värde, vilket båda linjerna har, nämligen 2,15. Alltså, linjerna är parallella.

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se