Uppgift 26

Funktionen \(f\) ges av \(f (x) = x^2 −6x +4\)
Lös ekvationen \(f (x + 3)= -2\) och svara med minst två decimaler.

Lösningsförslag

Vi sätter in \((x+3)\) i funktionen och förenklar innan vi sätter det lika med \(-2\)

$$f (x + 3)= (x+3)^2-6(x+3)+4=x^2+6x+9-6x-18+4$$

$$= x^2-5 $$

Nu får vi ekvationen \(x^2-5=-2\)

$$x^2=3$$

$$\sqrt{x^2}=\pm\sqrt{3}$$

$$x\pm\sqrt{3}$$

$$x_1\approx 1,73$$

$$x_2\approx -1,73$$

Svar: \(x_1=1,73\) och \(x_2=-1,73\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 26? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se