Uppgift 8

I koordinatsystemet visas graferna till den linjära funktionen y = f(x) och andragradsfunktionen y = g(x)

U8 2B

Avläs i figuren och besvara frågorna.

  1. Bestäm g(2)
  2. För vilka värden på x gäller att f(x)<g(x)
  3. Ange ekvationen för en rät linje som inte skär någon av graferna till funktionerna.

a) 6

b) -1

c) T.ex. y = -x + 12
(y = -x + m där m >8)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se