Uppgift 8

I koordinatsystemet visas graferna till den linjära funktionen y = f(x) och andragradsfunktionen y = g(x)

U8 2B

Avläs i figuren och besvara frågorna.

  1. Bestäm g(2)
  2. För vilka värden på x gäller att f(x)<g(x)
  3. Ange ekvationen för en rät linje som inte skär någon av graferna till funktionerna.

a. 6
b. \( -1 < x < 5 \)
c. T.ex. \( y=-x+12 \)
( \( y=-x+m \text{ där } m>8 \) )

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se