Uppgift 2

2. \(f(x) = \frac{3}{2}x - 2\)

Vilken av graferna nedan representerar funktionen f?


 

Funktionen f(x) = 3/2x - 2 är skriven på formen y = kx + m, dvs motsvarar en ekvation för en rät linje.
Om vi granskar k (riktningskoefficienten för linjen), så ser vi att denna är positiv (3/2), dvs linjen i grafen har alltså positiv lutning. Detta innebär att endast svar B eller D kan vara rätt.
Tecknet för m (skärningspunkten med y) är negativ (-2), vilket innebär att endast svar D kan vara rätt.
Om vi tittar på grafen D så ser vi också att k = 3/2. Det ses enkelt om vi låter x öka 2 steg från tex. x = 0 till x = 2, så ökar y-värdet 2 gånger 3/2 = 6/2 = 2 från y = -2 till y = 1.

Svar: D

 " />

 

 

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se