Uppgift 2

2. \(f(x) = \frac{3}{2}x - 2\)

Vilken av graferna nedan representerar funktionen f?


Funktionen \(f(x) = \frac{3}{2} x - 2\) är skriven på formen \(y = kx + m\), dvs. motsvarar en ekvation för en rät linje.
Om vi granskar \(k\) (riktningskoefficienten för funktionen), så ser vi att denna är positiv (\(\frac{3}{2}\)), dvs. funktionen har alltså en positiv lutning.

Hittills kan man tänka att rätt svar kan vara B, C eller D.

Vi vet också att funktionen har en skärningspunkt (\(m = -2\)), vilket innebär att endast svar B eller D kan vara rätt, eftersom \(m = -1\) i grafen C.

Vi kan även strunta i grafen B, eftersom linjen har k-värde (\(k = \frac{2}{3}\)).

Om vi tittar på grafen D så ser vi \(k = \frac{3}{2}\). Det ser du enkelt när vi ökar \(x\) två steg från t.ex. \(x = 0\) till \(x = 2\), då ökar y-värdet 3 steg från \(y = -2\) till \(y = 1\).

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se