Uppgift 29 - 31

Hp _vt 12_DTK_pp 5_u 29

Uppgift 29

Inom vilken storleksklass fanns flest hotell, stugbyar och vandrarhem 2002?

  1. 20 – 49 bäddar
  2. 50 – 99 bäddar
  3. 100 – 199 bäddar
  4. 200 – bäddar

För att lösa denna uppgift så måste vi titta i den första tabellen. Längst ner har de samlat informationen om hur många anläggningstyper i respektive storleksklass som finns. Vi kan då längst till höger se det totala antalet anläggningar och bäddar för stugbyar, hotell och vandrarhem tillsammans i respektive storleksklass.

Ville veta inom vilken storleksklass det fanns flest anläggningar så vi tittar i kolumnen Total - Antal. Vi kan då läsa av att den storleksklass som har flest anläggningar är 20-49 bäddar.

Detta ger oss att svaret är alternativ A.

Uppgift 30

Vilket svarsförslag anger hur det totala antalet bäddar 2002 var fördelat på de olika anläggningstyperna?

Hp _vt 12_DTK_pp 5_u 30


Ett cirkeldiagram visar fördelningen av de olika svarsalternativen (frekvens svarsalternativ/frekvens totalt). Detta gör att när vi i det här fallet har cirkeldiagram med fördelningen av antalet bäddar inom vardera anläggningstyp så måste vi ta reda på procentandelarna för respektive typ för att se vilket av diagrammen som passar in bäst på situationen.

Alla andelarna måste jämföras med det totala antalet bäddar och detta hittar vi längst ner till höger (kolumnen Totalt bäddar och raden Totalt) och är 261 160 bäddar.

Sen vill vi då ta reda på hur stor andel antalet hotellbäddar utgör av det totala antalet bäddar. Det totala antalet bäddar hittar vi längst ner i kolumnen Hotell - Bäddar och fås till 180 804. Vi får då den procentuella andelen hotellsängar till

$$\\\frac{180\,804}{261\,160}\approx 70\%\\$$

Vi kan då vi ser att andelen hotell (markerad svart i diagrammen) ska vara någonstans mellan hälften (50%) och trefjärdedelar (75%) av diagrammytan och närmare trefjärdedelar än hälften. Det enda diagram som uppfyller detta är diagram D.

Eftersom vi redan nu kan utesluta de andra diagrammen behöver vi inte räkna ut andelen för de andra anläggningstyperna utan ger svaret alternativ D.

Uppgift 31

Studera den totala inkvarteringskapaciteten de redovisade åren. Vilket år noterades den minsta ökningen jämfört med närmast föregående år, i antal bäddar räknat?

  1. 1994
  2. 1995
  3. 1999
  4. 2002

För denna uppgift får vi titta på den nedre tabellen då denna visar antalet anläggningar och bäddar under olika år. Vi vill titta på ökningen av antalet bäddar jämfört med tidigare år för fyra givna år och se vilket år ökningen var minst, i antal bäddar räknat.

Vill vi se ökningen för 1994 så jämför vi med antalet bäddar 1993

$$237032-225193=11839$$

Med andra ord var det en ökning med 11839 bäddar från 1993 till 1994. Samma sak görs för de övriga givna åren:

Ökning i antal bäddar mellan åren 1994 till 1995

$$238993-237032=1961$$

Ökning i antal bäddar mellan åren 1998 till 1999

$$252257-251368=889$$

Ökning i antal bäddar mellan åren 2001 till 2002

$$261160-259507=1653$$

Vi kan då se att det år som vi har den minsta ökningen i antal bäddar jämfört med tidigare år är 1999 och därför får vi svaret till alternativ C.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se