Uppgift 16

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(x \geq 0\)

Kvantitet I: \(\sqrt{(x+3)^2}\)

Kvantitet II: \(x+3\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. Informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift är det bra att ha koll på kvadratrötter.

Om vi kvadrerar ett positivt tal och sedan tar kvadratroten ur det nya talet får vi tillbaka samma tal. Alltså har vi ett tal \(a\geq0\) vet vi: 

$$\sqrt{a^2}=a$$

Då vi vet från uppgiften att \(x\geq0\), så vet vi att kvantitet I är lika med \(x+3\). Kvantiteterna är lika stora och svarsalternativ C är rätt.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se