Uppgift 2

Ladda ner XYZ Provpass 5


Vad är \(\left ( -\frac{5}{2} \right )^3 \) ?

A   \(\frac{125}{8}\)

B   \(\frac{15}{6}\)

C   \(-\frac{125}{8}\)

D   \(-\frac{15}{6}\)


Lösningsförslag:

Att ett tal är upphöjt till 3 innebär att det multipliceras med sig själv 3 gånger:

$$\left ( -\frac{5}{2} \right )^3 = \left ( -\frac{5}{2} \right ) \cdot\left ( -\frac{5}{2} \right ) \cdot \left ( -\frac{5}{2} \right ) $$

När vi multiplicerar bråktal multiplicerar vi täljare och nämnare för sig. 

$$ \left ( -\frac{5}{2} \right ) \cdot\left ( -\frac{5}{2} \right ) \cdot \left ( -\frac{5}{2} \right ) =$$

$$=\left ( \frac{5\cdot5}{2\cdot2} \right ) \cdot \left ( -\frac{5}{2} \right ) = $$

$$=- \frac{5\cdot5\cdot5}{2\cdot2\cdot2} = $$

$$=-\frac{5^3}{2^3}=-\frac{125}{8}$$

Vi ser att rätt svar är alternativ C, \(\left ( -\frac{125}{8} \right )\), något vi kom fram till genom att beräkna uttrycket \(\left ( -\frac{5}{2} \right )^3\) men vi kan också lösa uppgiften med hjälp av uteslutningsmetoden:

Eftersom vi har ett negativt tal upphöjt till 3 vet vi att svaret måste vara ett negativt tal:

$$(-1)^3=(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)=1\cdot(-1)=-1$$

Alltså kan vi utesluta alternativ A och B eftersom båda är positiva.

Om vi dessutom har koll på potenslagarna så vet vi att följande samband gäller:

$$\left ( \frac{a}{b} \right ) ^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Vilket ger oss

$$\left ( -\frac{5}{2} \right )^3 =  -\frac{5^3}{2^3}=$$

$$=-\frac{25\cdot 5}{4\cdot 2}=-\frac{125}{8}$$

Rätt svar är alltså alternativ C \(\left ( -\frac{125}{8} \right )\).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se