Uppgift 32, 33 och 34

Ljustorpsåns fiskevårdsområde
Karta över fiskevatten i Ljustorpsåns fiskevårdsområde i Västernorrlands län.Tabellen ger information om vilka arter som finns i respektive fiskevatten.


32. Vilket fiskevatten avses?

Här finns endast öring. Det är 3,5 kilometer till det fiskevatten som har endast abborre och öring.

A Mellansnägden
B Lillsnägden
C Prästtjärnen
D Burtjärnen

Vi har två kriterier som det sökta fiskevattnet ska uppfylla:

i) I fiskevattnet finns endast öring. (Det vill säga, i fiskevattnet finns det öring och inga andra fiskearter.)

ii) Avståndet till det fiskevatten där det endast finns abborre och öring är 3,5 km.

De fyra olika svarsförslagen kan vi nu utvärdera med hjälp av dessa kriterier.

När vi använder det första kriteriet läser vi av tabellen nere till vänster i bilden, där de olika fiskevattnen listas.

I ett av fiskevattnen, Burtjärnen, finns det inte några öringar, så svarsalternativ D kan vi utesluta. I övriga tre fiskevatten som tas upp som svarsförslag finns endast öring.

När vi ska utvärdera svarsförslagen utifrån det andra kriteriet, börjar vi med att identifiera det fiskevatten där det endast finns abborre och öring. Bara ett fiskevatten motsvarar detta och det fiskevattnet är Öppoms-Fäbodtjärnen, som är markerat med 2 på kartan.

Härnäst mäter vi avstånden på kartan från de tre återstående fiskevattnen och använder kartskalan.

Mellansnägden ligger på avståndet 4-5 km från Öppoms-Fäbodtjärnen.

Lillsnägden ligger på avståndet 3-4 km från Öppoms-Fäbodtjärnen.

Prästtjärnen ligger på avståndet ca 2 km från Öppoms-Fäbodtjärnen.

Det sökta fiskevattnet måste därför vara Lillsnägden.

Rätt svarsalternativ är därför B (Lillsnägden).


33. Vilka arter finns i det fiskevatten som ligger 11,5 kilometer i västnordvästlig riktning från Stavretjärnen?

A Abborre, gädda och mört
B Abborre, gädda och regnbåge
C Öring
D Öring och röding

Vi börjar med att hitta Stavretjärnen på kartan, ett fiskevatten som visar sig ligga i den sydöstra delen av området.

Sedan ska vi hitta det fiskevatten som ligger 11,5 km i västnordvästlig riktning därifrån. Det avstånd som vi är intresserade av är det minsta avståndet mellan dessa fiskevatten, så vi mäter från strand till strand. Vi använder oss av skalan som anges på kartan och måste vara ganska noggranna när vi mäter med linjal för att vi ska finna det fiskevatten (Röjesjön) som ligger på avståndet 11,5 km, snarare än det fiskevatten som ligger på ca 10 kilometers avstånd (Prästtjärnen) i samma riktning.

Slutligen läser vi av i tabellen vilka fiskarter som finns i fiskevattnet Röjesjön. Det visar sig vara abborre, gädda och mört.

Rätt svarsalternativ är därför A (Abborre, gädda och mört).


34. Hur många fiskevatten med gädda finns det inom en radie av 4,5 kilometer från Ljustorp?

A 1
B 2
C 3
D 4

Den här uppgiften är lättast att lösa om vi börjar med att identifiera i vilka fiskevatten som det finns gädda och sedan undersöker vilka av dessa fiskevatten som ligger inom avståndet 4,5 km från orten Ljustorp.

Tittar vi i tabellen över fiskearter, så ser vi att gädda finns i följande fiskevatten: Stavretjärnen, Röjesjön, Burtjärnen, Ljustorpsån och Mjällån med biflöden.

Vi mäter sedan avståndet mellan Ljustorp och var och en av dessa fiskevatten. Då kommer vi fram till att Stavretjärnen och Röjesjön ligger längre än 4,5 km från Ljustorp, medan Burtjärnen, Ljustorpsån och Mjälllån med biflöden ligger inom 4,5 km.

Antalet fiskevatten inom 4,5 km från Ljustorp är alltså 3 st. (Burtjärnen, Ljustorpsån och Mjällån).

Rätt svarsalternativ är därför C (3).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32, 33 och 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se