Uppgift 11

40 personer deltar i ett prov med 6 frågor.

Antal poäng 0 1 2 3 4 5 6
Antal personer 5 12 3 10 4 4 2

Vad är medianpoängen?

A   2
B   2,5
C   3
D   4


I den här uppgiften ska vi hitta medianen bland 40 värden som redan är sorterade i storleksordning i den givna tabellen.

Eftersom det är ett jämnt antal värden kommer medianen att bli lika med medelvärdet av det 20:e och det 21:a värdet när värdena är sorterade i storleksordning.

Tittar vi på raden med rubriken ”Antal personer” kan vi komma fram till antalet poäng som den 20:e respektive den 21:a personen fick.

5 personer fick 0 poäng, 12 personer fick 1 poäng och 3 personer fick 2 poäng. Det är totalt

$$5+12+3=20$$

personer.

Därför fick den 20:e personen 2 poäng på provet.

Den 21:a personen fick däremot 3 poäng på provet, eftersom det var 10 personer som fick 3 poäng.

Medianpoängen blir därför medelvärdet av 2 och 3, vilket är 2,5.

Rätt svarsalternativ är därför B (2,5).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se