Uppgift 11

40 personer deltar i ett prov med 6 frågor.

Antal poäng 0 1 2 3 4 5 6
Antal personer 5 12 3 10 4 4 2

Vad är medianpoängen?

A   2
B   2,5
C   3
D   4


I den här uppgiften ska vi hitta medianen bland 40 värden som redan är sorterade i storleksordning i den givna tabellen.

Eftersom det är ett jämnt antal värden kommer medianen att bli lika med medelvärdet av det 20:e och det 21:a värdet när värdena är sorterade i storleksordning.

Tittar vi på raden med rubriken ”Antal personer” kan vi komma fram till antalet poäng som den 20:e respektive den 21:a personen fick.

5 personer fick 0 poäng, 12 personer fick 1 poäng och 3 personer fick 2 poäng. Det är totalt

$$5+12+3=20$$

personer.

Därför fick den 20:e personen 2 poäng på provet.

Den 21:a personen fick däremot 3 poäng på provet, eftersom det var 10 personer som fick 3 poäng.

Medianpoängen blir därför medelvärdet av 2 och 3, vilket är 2,5.

Rätt svarsalternativ är därför B (2,5).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se