Uppgift 28

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


x, y, z, 5 och 7 är positiva heltal där x<y<z<5. Vad är medelvärdet av de fem talen?

(1) Produkten xyz är jämnt delbar med 6.

(2) Två av talen x, y och z är primtal.

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Från uppgiften har vi fått att x, y och z är positiva heltal som är strikt mindre än 5. Vidare är x mindre än y och y mindre än z. Det betyder att våra okända variabler kan anta följande:

(x,y,z)=(1,2,3)
(x,y,z)=(1,2,4)
(x,y,z)=(1,3,4)
(x,y,z)=(2,3,4)

(1): Från uppgiften vet vi vilka taluppsättningar variablerna x, y och z kan anta, därför kan vi också räkna fram deras produkt. Produkterna blir 6, 8, 12, 24. Alla utom produkten 8 är jämnt delbara med 6. Tillräcklig information saknas.

(2): Det finns två primtal mellan bland talen 1,2,3 och 4, vilka är 2 och 3. Med storleksordningen given av uppgiften kan två olika talföljder utgöra svaret, (1, 2, 3) samt (2, 3, 4). Tillräcklig information saknas.

(1) och (2) tillsammans: Flera av talföljderna uppfyller båda villkoren. Alltså saknas tillräcklig information även om påståendena används tillsammans. Rätt svar är alltså E, ej genom de båda påståendena.

Svar: E

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se