Uppgift 32 - 34

Hp _vt 12_DTK_pp 5_u 32

Uppgift 32

Hur stor andel av den totala odlingsytan i växthus användes sammanlagt för odling av kruksallat, annan sallat och kryddväxter?

 1. 5 procent
 2. 15 procent
 3. 25 procent
 4. 30 procent

Vi vill titta på odlingsyta i växthus vilket vi kan läsa i det tredje diagrammet.

Börja med att uppskatta den totala odlingsytan genom att lägga ihop längden för de olika staplarna

$$totalt\approx 55+1+5+5+6+9+1+37+3=122\\$$

Vad vi vill veta är hur stor andel odlingsytan för tre av grödorna är. Vi måste då uppskatta den totala odlingsytan för dessa tre grödor

$$\\sallat+kruksallat+kryddv\ddot{a}xter\approx 5+5+9=19\\$$

Fördelningen får vi genom att ta delen av det hela och med hjälp av överslagsräkning får vi då

$$\\\frac{19}{122}\approx\frac{20}{120}=\frac{4}{24}=\frac{1}{6}\approx17\%\\$$

Vårt svar ligger närmast 15 % av de givna svarsalternativen och vårt svar blir därför alternativ B.

Uppgift 33

Hur stor odlingsyta upptog blomkål, kålrot, rödbeta och vitkål tillsammans?

 1. 900 hektar
 2. 1 000 hektar
 3. 1 100 hektar
 4. 1 200 hektar

Vi letar upp de olika grödorna i det första diagrammet och uppskattar deras storlek och lägger ihop dem för att få den totala odlingsytan

Blomkål ≈ 240 Ha
Kålrot ≈ 220 Ha
Rödbeta ≈ 280 Ha
Vitkål ≈ 375

$$\\totalt:240+220+280+375=1115\\$$

Vårt svar ligger närmast 1100 Ha av de givna svarsalternativen och vi får då svaret till alternativ C.

Uppgift 34

Växten odlades både på friland och i växthus. Odlingsytan på friland var
mindre än 250 hektar, men i växthus var denna trädgårdsväxt en av de fyra
största vad gällde odlingsytan.

 1. Gurka
 2. Hallon
 3. Jordgubbar
 4. Palsternacka

Vi vill hitta vilken av de fyra givna grödorna som uppfyller kriterierna:

-          Odlas både i friland och i växthus.

-          Odlingsytan på friland var mindre än 250 Ha.

-          I växthus är grödan en av de fyra största sett till odlingsyta.

För att ta reda på vilka av grödorna som uppfyller första kriteriet så tittar vi i alla tre diagrammen (1 och 2 friland och 3 växthus). Vi ser då att alla grödor utom palsternacka (odlas bara i friland) återfinns i båda.

För kriterium 2 så tittar vi i de två översta diagrammen. Vi kan se att både gurka och hallon uppfyller detta (jordgubbarna är den enskilt största grödan sett till odlingsytan av alla grödor i diagrammen).

För sista kriteriet så tittar vi i det tredje diagrammet. Vi kan se att gurka är den största grödan sett till odlingsyta (hallon är den minsta).

Detta ger att gurkan är den enda grödan som uppfyller alla tre kriterier och vi ger därför svaret alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 32 - 34? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se