Uppgift 18

Provet finns att ladda ner i Provbanken.


a < 0
b > 0

Kvantitet I: \(\frac{b}{a}\) 
Kvantitet II: 1
 

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Lösning

Vi får i informationen över kvantiteterna veta att talet a är ett negativt tal vilket innebär att kvantitet I har ett negativt tal i nämnaren vilket ger att hela uttrycket är negativt (\(\frac{b}{a}\) < 0).

Detta ger att kvantitet II är större än kvantitet I och att vårt svar följaktligen blir alternativ B.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se