Uppgift 28

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.

\(a>0\)
\(b>0\)

\(k=\dfrac{a}{b}\)

Vilket värde har \(k\)?

(1) \(a-b=0\)

(2) \(\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}\)

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften undersöker vi varje påstående för sig:

(1): Från detta påstående kan vi skriva om likheten till \(a=b\), vilket betyder att variablerna är lika stora. Det ger att värdet på \(k=1\) eftersom ett tal delat med sig själv alltid är 1.

(2): Även detta påstående kan vi skriva om till:

$$\begin{align}\frac{b}{a}&=\frac{a}{b}\\ b^2 &=a^2\\ b&=a \end{align}$$

Den sista likheten håller, då vi i uppgiften fick att både \(a\) och \(b\) är strikt positiva. Så även här har vi att variablerna är lika stora och därmed är \(k=1\).

Informationen från vardera påstående räcker för att lösa uppgiften och rätt svarsalternativ är D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 28? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se