Uppgifter 34 - 36

medeltider västerås

34. Hur långt skulle det vara att gå längs strandkanten ett varv runt Munkholmen om man börjar och slutar där ön övergår i en smal sträng ut i Mälaren?

 1. 1,3 km
 2. 1,6 km
 3. 1,9 km
 4. 2,3 km

Mät på kartan. Om man delar in strandlinjen i flertalet linjesegment (till exempel 6 st) så blir sträckan nära 1,9 km.

Svar: C

 35. Vart leder vägbeskrivningen?

 1. Backarna
 2. Typpsilskvarn
 3. S:a Ursulas kapell
 4. S:t Olofs kapell

Norr på kartan är riktad uppåt och lite åt höger.

Starta vid Helgeandshuset (E) och följ vägen mellan östra och södra kvarteren 250 m. Använder man skalan på kartan ser man att detta leder till punkt (7) på kartan.

Den väg i nordostlig riktning som ligger längst söderut är markerad med (6). Följer man denna 450 m hamnar man i en T-korsning.

Från T-korsningen i nordnordostlig rikning innebär att man följer Kopparbergsvägen. Efter cirka 500 m hamnar man nära punkt (I) som är S:t Olofs Kapell.

Även svarsalternativ B (Typpilskvarnen) ligger i närheten men inte riktigt nära vägen. Övriga svarsalternativ ligger långt bort på kartan.

Svar: D

 36. Hur stort är det triangelformade område som avgränsas av Långgatan (östra), Tjuvagatan och vägen längs Gropen?

 1. 40 000 \( \text{cm}^2 \)
 2. 55 000 \( \text{cm}^2 \)
 3. 65 000 \( \text{cm}^2 \)
 4. 80 000 \( \text{cm}^2 \)

Området avgränsas av Gropen och vägarna märkta (4) och (5) på kartan. Detta område är ungefär triangelformat. För att beräkna arean behövs triangelns bas (B) och höjd (H). Genom att använda linjal och skalan kan dessa uppskattas till:

 

\( B \approx 300 m \) (längs sidan märkt 5)

\( H \approx 250 m \) (mätt från mitten på sidan märkt 5 och motsatt hörn)

Arean ges av \( A= 300\cdot 250 /2=75000/2=37500 m^2 \)


Svarsalternativ A ligger närmast på \(  40000 m^2\) och alla andra alternativ är klart för stora.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 34 - 36? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se