Uppgift 38, 39 och 40

Dtk _uppg _38-40_01

Dtk _uppg _38-40_02

38. Studera åldersgruppen 15–24 år. Vilket år noterades det största sammanlagda antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater och amfetamin med mera?

A   1999
B   2000
C   2001
D   2002

I den här uppgiften är vi intresserade av att ta reda på det år då det sammanlagda antalet vårdtillfällen för missbruk av opiater och amfetamin med mera i åldersgruppen 15-24 år var som störst.

Det är alltså summan av vårdtillfällena för opiater och amfetamin med mera om vi är intresserade av. Därför kommer vi att få undersöka de två tabellerna nederst i uppgiftslydelsen.

Det är också viktigt att notera att vi är intresserade av båda män och kvinnor, så vi får läsa av på flera ställen i tabellerna.

Vi läser av antalet vårdtillfällen för opiater i åldersgruppen 15-24 år för året 1999, genom att titta i det vänstra diagrammets kolumn med rubriken ”1999” och läser av 222 vårdtillfällen för män och 129 vårdtillfällen för kvinnor. På motsvarande sätt läser vi av antalet vårdtillfällen för amfetamin med mera i samma åldergrupp för året 1999, genom att titta i det högra diagrammets kolumn med rubriken ”1999” och läser av 68 vårdtillfällen för män och 37 vårdtillfällen för kvinnor.

Genom överslagsräkning, där vi i det här fallet avrundar till närmaste 5, får vi det totala antalet vårdtillfällen i åldersgruppen 15-24 år under året 1999 till ungefär

$$220+130+70+35=350+105=455$$

På motsvarande sätt kan vi beräkna det ungefärliga antalet vårdtillfällen för åren 2000, 2001 och 2002 genom att läsa av värdena i tabellerna och använda överslagsräkning.

År 2000 var antalet vårdtillfällen i åldersgruppen 15-24 år ungefär

$$225+145+35+35=370+70=440$$

År 2001 var antalet vårdtillfällen i åldersgruppen 15-24 år ungefär

$$325+130+45+30=455+75=530$$

År 2002 var antalet vårdtillfällen i åldersgruppen 15-24 år ungefär

$$250+120+30+40=370+70=440$$

Som vi ser var det i den aktuella åldersgruppen betydligt fler vårdtillfällen under år 2001 än under de övriga tre jämförda åren.

Rätt svarsalteranativ är därför C (2001).


39. Hur stor andel av det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen i sluten vård 2003 gällde missbruk orsakat av opiater?

A   10 procent
B   15 procent
C   20 procent
D   25 procent

För att lösa den här uppgiften ska vi dels använda den vänstra diagrammet och dels de båda cirkeldiagrammen.

Vi börjar med att läsa av det totala antalet vårdtillfällen som gällde opiater år 2003 i tabellen till vänster. Vi läser av att det rörde 1622 vårdtillfällen för män och 706 vårdtillfällen för kvinnor. Det totala antalet vårdtillfällen för opiater under år 2003 var därför ungefär 2300.

För att ta reda på det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen under år 2003, får vi läsa av informationen från cirkeldiagrammen överst i uppgiftslydelsen. Vi ser då att 9409 vårdtillfällen gällde män och 5213 vårdtillfällen gällde kvinnor. Det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen år 2003 var därför ungefär 14600.

Ungefär hur stor andel av det totala antalet narkotikarelaterade vårdtillfällen som utgjorde vård för opiater beräknar vi så här:

$$\frac{2300}{14600}=\frac{23}{146}\approx \frac{24}{150}=$$

$$=\frac{{\color{Blue} {\frac{2}{3}}}\cdot 24}{{\color{Blue} {\frac{2}{3}}}\cdot 150}=\frac{16}{100}=16\,\%\approx 15\,\%$$

Rätt svarsalternativ är därför B (15 procent).


40. Hur stor andel av det totala antalet vårdtillfällen i sluten vård för missbruk orsakat av opiater 1999 gällde kvinnor?

A   1/3
B   2/5
C   1/2
D   2/3

Här vill vi ta reda på andelen vårdtillfällen för missbruk av opiater år 1999 som gällde kvinnor. Därför ska vi läsa av information i den vänstra tabellen.

Antalet vårdtillfällen för opiater som gällde kvinnor år 1999 var 778, vilket vi läser av på raden med rubriken ”Totalt” längst ner i tabellen.

Antalet vårdtillfällen för opiater som gällde män år 1999 var 1508, vilket vi läser av några rader längre upp i tabellen under radrubriken ”Totalt”.

Andelen vårdtillfällen som gällde kvinnor var därför ungefär

$$\frac{778}{778+1508}\approx\frac{780}{2290}$$

Denna andel är ungefär 1/3, vilket vi kan inse om vi jämför med kvoterna 7/21 och 8/24, som båda är detsamma som 1/3.

Rätt svarsalternativ är därför A (1/3).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 38, 39 och 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se