Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


75% av x är 48. Vad är x?

A. 64
B. 68
C. 72
D. 80

Lösningsförslag

I denna uppgift ska vi använda procenträkning.

Vi utnyttjar det faktum att 75% är \(\frac{3}{4}\).

I uppgiften fick vi reda på att 75% av x är 48, alltså att \(\frac{3}{4}\) av x är 48. Det betyder att om vi räknar ut en tredjedel av 48 är det samma sak som en fjärdedel av x. Alltså att \(\frac{1}{3}\cdot 48= \frac{1}{4}\cdot x\).

$$\frac{48}{3}=16$$

En fjärdedel av x är 16 och för att få fram x multiplicerar vi 16 med 4:

$$16\cdot 4=64$$

x är 64 och rätt svar är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se