Uppgift 1

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


75% av x är 48. Vad är x?

A. 64
B. 68
C. 72
D. 80

Lösningsförslag

I denna uppgift ska vi använda procenträkning.

Vi utnyttjar det faktum att 75% är \(\frac{3}{4}\).

I uppgiften fick vi reda på att 75% av x är 48, alltså att \(\frac{3}{4}\) av x är 48. Det betyder att om vi räknar ut en tredjedel av 48 är det samma sak som en fjärdedel av x. Alltså att \(\frac{1}{3}\cdot 48= \frac{1}{4}\cdot x\).

$$\frac{48}{3}=16$$

En fjärdedel av x är 16 och för att få fram x multiplicerar vi 16 med 4:

$$16\cdot 4=64$$

x är 64 och rätt svar är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se