Uppgift 38 - 40

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Personal i pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska personalen i grundskolan läsåret 2006/07 uppdelad efter pedagogisk högskoleexamen och personalkategori. Antal personer.

Uppg 38-40 - PP5 - DTK


Uppgift 38

Hur många av männen med lärarexamen i musik eller i idrott och hälsa arbetade som lärare i ett praktiskt/estetiskt ämne?

A. 887
B. 1367
C. 1437
D. 2804

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta siffrorna med två gröna rutor som visar antalet som har lärarexamen i musik och idrott och hälsa inom personalkategorin lärare i ett praktiskt/estetiskt ämne.

Musiklärarna var 1087 stycken, varav 607 av dem var kvinnor. Alltså var 1087-607=480 av dem män.

Idrottslärarna var 1717 stycken, varav 830 av dem var kvinnor. Alltså var 1717-830=887 av dem män.

Det ger oss att männen, med lärarexamen i musik eller i idrott och hälsa arbetade som lärare i ett praktiskt/estetiskt ämne, totalt var 480+887=1367 stycken. Vilket ger att alternativ B är rätt svar.

Svar: B


Uppgift 39

Vilken pedagogisk högskoleexamen avses?

Fler än 500 skolledare hade denna högskoleexamen. Av samtliga med denna examen arbetade den största andelen inom personalkategorin grundskollärare 4-9.

A. Låg/mellanstadielärarexamen
B. Grundskollärarexamen 1-7
C. Grundskollärarexamen 4-9
D. Ämneslärarexamen

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta siffrona i åtta lila rutor. Rutorna visar antalet som har en låg-/mellanstadielärarexamen, grundskollärarexamen 1-7, grundskollärarexamen 4-9 och ämneslärarexamen inom personalkategorin grundskollärare 4-9 och skolledare.

Det första vi gör är att titta på kolumnen som visar antalet skolledare. De markerade examen som uppfyller kravet (att fler än 500  skolledare har denna högskoleexamen) är låg-/mellanstadielärarexamen och ämneslärarexamen. Vi kan redan här utesluta alternativ B och C.

Nu tittar vi på kravet att samtliga med denna examen så arbetade den största andelen inom personalkategorin grundskollärare 4-9. För låg-/mellanstadielärarexamen arbetade den största andelen inte inom denna personalkategori, utan inom personalkategorin låg-/mellanstadielärare. Alternativ A uppfyller därmed inte kravet och är fel. Kvar är alternativ D som är rätt.

Svar: D


Uppgift 40

Studera varje personalkategori vad gäller andelen som saknade pedagogisk högskoleexamen. Inom vilken personalkategori var denna andel som störst?

A. Grundskollärare 4-9
B. Modersmålslärare
C. Övrig pedagogisk personal
D. Studie- och yrkesvägledare

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta siffrorna med åtta röda rutor som visar alla som arbetade inom personalkategorierna i svarsalternativen, samt hur många av dem som inte hade en pedagogisk högskoleexamen.

För att få fram andelen som saknade pedagogisk högskoleexamen måste vi för varje personalkategori beräkna andelen. Vi gör det med hjälp av överslagsräkning så det blir enklare att räkna fram andelen:

 • Alternativ A: \(\text{andelen} \approx \frac{6000}{24000}=\frac{1}{4}\)
  Andelen är alltså ungefär 25% för alternativ A.
 • Alternativ B: \(\text{andelen} \approx \frac{1000}{2000}=\frac{1}{2}\)
  Andelen är alltså ungefär 50% för alternativ B.
 • Alternativ C: \(\text{andelen} \approx \frac{4000}{9000}=\frac{4}{9}\)
  Andelen är alltså ungefär strax under 50% för altenativ C.
 • Alternativ D: \(\text{andelen} \approx \frac{500}{800}=\frac{5}{8}\)
  Andelen är alltså ungefär strax över 60% för altenativ D.

Den andel som var högst tillhör alternativ D och är rätt svar. Vi behöver inte utföra någon kontrollberäkning utan kan lita på överslagsräkningen, detta eftersom det skiljer sig så pass mycket mellan alternativ D och de övriga alternativen.

Svar: D


Uppgifterna är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 38 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se