Uppgift 1

Vad är 5 + 4 \(\cdot\) 3 - 20/10?

A   - 0,3
B   0,7
C   15
D  25


I den här uppgiften ska vi beräkna värdet av ett uttryck. Det gör vi med hjälp av räkneordningen, som bestämmer i vilken ordning vi ska utföra våra beräkningar.

Enligt räkneordningen ska vi multiplicera och dividera innan vi adderar och subtraherar.

Därför beräknar vi värdet av det givna uttrycket så här:

$$5+\color{Blue} {4\cdot 3}-\color{Red} {20/10}=$$

$$=5+\color{Blue} {12}-\color{Red} {2}=$$

$$=15$$

Rätt svarsalternativ är därför C (15).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se