Uppgift 1

Vad är 5 + 4 \(\cdot\) 3 - 20/10?

A   - 0,3
B   0,7
C   15
D  25


I den här uppgiften ska vi beräkna värdet av ett uttryck. Det gör vi med hjälp av räkneordningen, som bestämmer i vilken ordning vi ska utföra våra beräkningar.

Enligt räkneordningen ska vi multiplicera och dividera innan vi adderar och subtraherar.

Därför beräknar vi värdet av det givna uttrycket så här:

$$5+\color{Blue} {4\cdot 3}-\color{Red} {20/10}=$$

$$=5+\color{Blue} {12}-\color{Red} {2}=$$

$$=15$$

Rätt svarsalternativ är därför C (15).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se