Uppgift 24

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Ett tyg sälj som metervara från en rulle. Hur många meter tyg finns det på rullen?

(1) Om affären säljer en femtedel av tyget på rullen och därefter en fjärdedel av återstoden av tyget så finns 60 procent av tyget kvar på rullen.

(2) Om affären säljer hälften av tyget på rullen och därefter en femtedel av återstoden av tyget så finns 8 meter tyg kvar på rullen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående för sig:

(1): I detta påstående får vi information om hur bitarna säljs i förhållande till varandra. Därmot får vi inga längder och det går inte att få fram ett svar.
Detta eftersom det har betydelse om 60% av tyget är 1m eller 100m, då det ger helt olika svar.

(2): I detta påstående får vi information om hur bitarna säljs i förhållande till varandra samt information om hur lång återstoden är. Det går att räkna ut hur mycket tyg det finns på rullen med hjälp av detta påstående.

Resonemanget ovan ger att rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se