Uppgift 2

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Linjerna L1 och L2 skär linjen L. Vilken av ekvationerna nedan är ett tillräckligt villkor för att L1 och L2 ska vara parallella?

Uppg 2 - PP5 - XYZ

A. 105-x=y
B. x+105=180
C. x+y=180
D. y+105=180

Lösningsförslag

För denna uppgift är det bra att ha kunskap inom vinklar och knepet att direkt kolla på svarsalternativen.

Om linjerna L1 och L2 är parallella så är vinkeln x likbelägen med vinkeln som är 105o, alltså x=105o. Vi vet även att x+y=180o, genom att titta på skärningen mellan linjerna L1 och L. Detta säger oss att vi direkt kan stryka alternativ A och B.

Uppgiften ber oss säga vilken ekvation som ger ett villkor för att linjerna L1 och L2 är parallella. Vi vet att x+y=180o, däremot är det inte tillräckligt med information för att veta att linjerna L1 och L2 är parallella, så svarsalternativ C kan strykas. Resonemanget ger oss att alternativ D är rätt.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 5 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se