Uppgift 15

 15. x > 0  y < 0  z > 0 w < 0 , vilken kvantitet är störst?

Kvantitet I: \( x^2 + y^2 \)

Kvantitet II: \( z^2 + w^2  \)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Informationen vi har givet säger endast att båda kvantiteterna är positiva strikt större än 0. Detta då: \( x^2>0, y^2 >0, z^2 >0, w^2 >0. \) Men eftersom det ej finns ytterligare information för relationen mellan de olika variablerna x, y, z, w kan ej heller vidare slutsatser dras.

Svar: D

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se