Uppgift 9

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Vad är \(\frac{2\cdot\frac{1}{3}}{4\cdot\frac{5}{6}}\)?

A. \(\frac{1}{5}\)
B. \(\frac{2}{5}\)
C. \(\frac{5}{18}\)
D. \(\frac{5}{36}\)

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur vi multiplikation och division av bråktal fungerar.

Vi börjar med att multiplicera in heltalen i respektive nämnare och sedan förenkla:

$$\begin{align}\frac{2\cdot\frac{1}{3}}{4\cdot\frac{5}{6}} &=  \frac{\frac{2}{3}}{\frac{20}{6}} \\ &= \frac{2}{3}\cdot \frac{6}{20} \\ &= \frac{12}{60} \\ &= \frac{1}{5} \end{align}$$

Förenkling gav att svaret är A, \(\frac{1}{5}\).

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se