Uppgift 39 - 40

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Handelsflöden av trä, pappersmassa och papper

Export- och importflöden av trä, pappersmassa och papper i 13 olika hamnområden 2004 (flöden mindre än 40 000 ton är ej medtagna). Pil riktad mot kusten avser import och pil riktad från kusten avser export. Tusental ton.


Uppgift 39

Hur många hamnområden exporterade minst 400 000 ton papper?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

Lösningsförslag

För denna uppgift har vi markerat de relevanta delarna från diagrammet med röda cirklar.

Att det har exporterats minst 400 000 ton papper betyder att vi ska räkna hur många pilar av den gråa/svarta varianten som är medelstora eller stora, och som pekar bort från hamnområdet. Dessa pilar har vi markerat i diagrammet och räknar vi dem får vi svaret till fem hamnområden. Rätt svar är alltså C.

Svar: C


Uppgift 40

Vilket hamnområde avses?

Importen av trä var minst 800 000 ton och exporten av trä var 40 000–399 000 ton. Hamnområdet exporterade även 400 000–800 000 ton pappersmassa.

A. Haparanda–Skellefteå
B. Umeå–Sundsvall
C. Hudiksvall–Gävle
D. Västervik–Kalmar

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift tar vi varje påstående för sig och ser vilka alternativ som passar in i vilket hamnområde.

  • Alla hamnområden i alternativen hade en import av trä som var minst 800 000 ton.
  • Endast Haparanda -Skellefteå och Västervik-Kalmar hade en export av trä som var 40 000-399 000 ton. Detta utesluter alternativ B och C.
  • Av alternativ A och D så var det alternativ D, Västervik-Kalmar, som exporterade 400 000-800 000 ton pappersmassa.

Rätt svar är alltså D.

Svar: D

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 39 - 40? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se