Uppgift 27

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Stina har sex stenar som är märkta A, B, C, D, E respektive F.
Vilka två stenar väger mest?

(1) F väger mer än A, som i sin tur väger mer än D.

(2) Den sammanlagda vikten av A, D och F är större än vikten av C, men mindre än vikten av både B och vikten av E.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

(1): Detta påstående ger att stenarnas vikt kan representeras genom:

$$D<A<F$$

Det saknas information om hur de andra två stenarna förhåller sig till dessa tre. Denna information är således inte tillräcklig.

(2): Denna information ger förljande:

$$\begin{align} & A+D+F>C \\ & A+D+F<E\\ & A+D+F<B\end{align}$$

Utifrån det kan vi skapa följande rangordning på vikterna:

$$C<(A+D+F)<(B,E)$$

Den interna storleksordningen mellan B och E är okänd, men eftersom uppgiften efterfrågar vilka två stenar som väger mest är det oviktigt. Uppgiften går att lösa med endast denna information, och därför är rätt svar B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se