Uppgift 27

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Stina har sex stenar som är märkta A, B, C, D, E respektive F.
Vilka två stenar väger mest?

(1) F väger mer än A, som i sin tur väger mer än D.

(2) Den sammanlagda vikten av A, D och F är större än vikten av C, men mindre än vikten av både B och vikten av E.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

(1): Detta påstående ger att stenarnas vikt kan representeras genom:

$$D<A<F$$

Det saknas information om hur de andra tre stenarna förhåller sig till dessa tre. Denna information är således inte tillräcklig.

(2): Denna information ger förljande:

$$\begin{align} & A+D+F>C \\ & A+D+F<E\\ & A+D+F<B\end{align}$$

Utifrån det kan vi skapa följande rangordning på vikterna:

$$C<(A+D+F)<(B,E)$$

Den interna storleksordningen mellan B och E är okänd, men eftersom uppgiften efterfrågar vilka två stenar som väger mest är det oviktigt. Uppgiften går att lösa med endast denna information, och därför är rätt svar B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del höstterminen 2017, Provpass 3 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se