Uppgift 15

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(f(x)=-5x+20\)

Kvantitet I: \(\frac{f(0)}{f(-1)}\)

Kvantitet II: \(\frac{f(-1)}{f(0)}\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi ha grundläggande kunskaper om funktioner.

Vi beräknar vad \(f(0)\) och \(f(-1)\) är och sätter in dem i divisionen för att jämföra vilket bråktal som är större än det andra:

$$\begin{align}f(0)&=-5\cdot0+20=20 \\ f(-1)&=-5\cdot -1+20=25\end{align}$$

Vi har alltså:

  • Kvantitet I: \(\frac{20}{25}<1\)
  • Kvantitet II: \(\frac{25}{20}>1\)

Vi ser att det ena bråktalet kommer vara mindre än ett och det andra kommer vara större än 1. Det betyder att kvantitet II är större än kvantitet I, och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se