Uppgift 14

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(30<3x-6<63\)

Kvantitet I: \(x\)

Kvantitet II: 10

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi skriva om olikheten som är given i uppgiftsfrågan.

$$\begin{align}& 30<3 x-6<63 \\ & \iff \\ & 36<3x<69 \\ & \iff \\ &12< x<23 \end{align}$$

Nu kan vi se att \(x>12\) vilket medför att \(x>10\). Alltså är kvantitet I större än kvantitet II och rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se