Uppgift 14

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(30<3x-6<63\)

Kvantitet I: \(x\)

Kvantitet II: 10

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi skriva om olikheten som är given i uppgiftsfrågan.

$$\begin{align}& 30<3 x-6<63 \\ & \iff \\ & 36<3x<69 \\ & \iff \\ &12< x<23 \end{align}$$

Nu kan vi se att \(x>12\) vilket medför att \(x>10\). Alltså är kvantitet I större än kvantitet II och rätt svarsalternativ är A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 14? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se