Uppgift 8

Ladda ner XYZ Provpass 2


Sidan i kvadraten K\(_1\) är x + y och sidan i kvadraten K\(_2\) är x. Vad är differensen mellan areorna av K\(_1\) och K\(_2\)?

A   \(x^2 - y^2\)
B   \((y - x)^2\)
C   \(y^2\)
D   \(2xy + y^2\)


Lösningsförslag:

Vi börjar med att skriva areorna för de två kvadraterna
(\(area=sida\cdot sida=sida^2\))

$$Area\,_{K_1} =(x+y)^2=$$

$$=(x+y)\cdot(x+y)=$$

$$=x\cdot x+x\cdot y + x\cdot y + y\cdot y = $$

$$=x^2+2xy+y^2$$

$$Area\,_{K_2}=x^2$$

Differensen är skillnaden mellan de två areorna:

$$Area\,_{K_1}-Area\,_{K_2}=x^2+2xy+y^2-x^2=2xy+y^2$$

Rätt svar är alltså alternativ D (\(2xy+y^2\)).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 8? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se