Uppgifter 29 - 30

29. För hur många elever gällde att de fick betyget F i matematik eller att det saknades betygsunderlag i detta ämne?

  1. 7 000
  2. 8 000
  3. 9 000
  4. 10 000

(8,1%+1,3%)*96430=9064 ungefär 9000

Svar: C

 30. För vilket av de redovisade språken inom moderna språk (elevens val) var skillnaden mellan antalet flickor och antalet pojkar som minst?

  1. Tyska
  2. Franska
  3. Spanska
  4. Övriga

För vilket av de redovisade språken inom moderna språk (elevens val) var skillnaden mellan antalet flickor och antalet pojkar som minst?

Svar A

Har du en fråga du vill ställa om Uppgifter 29 - 30? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se