Uppgift 5

5. Hur stor är vinkeln x?

  1. 80°
  2. 90°
  3. 100°
  4. 110°

Ge de två vinklar som inte har ett angivet värde namn: y och z.
Vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader.
Den stora triangeln ACD har följande vinklar: 20, 60 och 70 + z
Dvs
20 + 60 + 70 + z = 180
z = 180 – 20 – 60 – 70
z = 30
Vinkeln y och vinkeln 130 blir tillsammans 180 grader eftersom linjen AD är en rät linje.
Dvs
y + 130 = 180
y = 180 – 130
y= 50

Vinklarna i triangel BDE kan nu summeras:
x + z + y = 180
Sätt in värdena för z och y
x + 30 + 50 = 180 Svar: C
 " />
Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se