Uppgift 36 - 38

Provet finns att ladda ner i Provbanken.

Medeltida fyndmaterial i Eketorps ringborg

DTK VT12 C Uppg 36 A

DTK VT12 C Uppg 36 B

Fråga 36

I ringborgens mitt har man hittat ett fragment av fiskekrok. Vilket sorts fynd hittades 28 meter i rak sydvästlig riktning från detta fragment?

 1. Metkrok
 2. Nätsänke
 3. Isbrodd
 4. Ljuster

Lösning

Vi kan i kartan över fyndplatsen se att norr är rakt uppåt. Det ger oss att vi har söder längst ner och väster rakt till vänster. Rak sydvästlig riktning innebär då snett neråt åt vänster (drar du ett kompasskryss rakt över kartan så hamnar den linje vi vill följa mittemellan söder och väster).

Vi vet att föremålet vi letar efter ligger 28 m från fiskekroken i mitten. Vi ser från skalamarkeringen bredvid kartan att 6 mm på kartan motsvarar ungefär 5 m vilket ger att

$$\\1\,m=\frac{6}{5}\,mm\\$$

Och detta ger i sin tur att

$$\\28\,m=28\cdot \frac{6}{5}\,mm\\=33,6\,mm\\$$

Vi vill alltså hitta ett föremål som ligger 33,6 mm från fiskekroken i mitten snett ner åt vänster på kartan.

Det föremål som passar bäst in på den beskrivningen är markerat med ett x vilket motsvarar ett ljuster enligt kartans beskrivning.

Vi får då svaret till alternativ D.


Fråga 37

På vilket avstånd och i vilken riktning från saltlagrens sydligaste punkt låg smedjorna?

 1. 65 meter i nordnordostlig riktning 
 2. 65 meter i sydsydvästlig riktning
 3. 85 meter i nordnordostlig riktning
 4. 85 meter i sydsydvästlig riktning

Lösning

För att ta reda på detta måste vi förutom kartan över fyndplatsen också utnyttja modellen över området som vi fått som bild nummer 2.

Vi kan där se att saltlagren är de två längorna längst upp medan smedjorna är byggnaderna som ligger i sydsydvästlig riktning utanför ringmuren.

Vi kan redan här konstatera att det står mellan svaralternativen B och D och det vi nu behöver ta reda på är avståndet mellan de båda byggnaderna.

Detta gör vi i kartan på första bilden. Vi får avståndet mellan den sydligaste spetsen på saltlängorna ner till smedjorna till 82 mm på kartan.

Det ger oss avståndet i meter till

$$\\6\,mm=5\,m\\\\1\,mm=\frac{5}{6}\,m\\\\82\,mm=82\cdot \frac{5}{6}\approx 68\,m\\$$

Vårt svar ligger närmast 65 m vilket ger oss att svaret är alternativ B.


Fråga 38

Hur stort var området innanför den inre ringmuren?

 1. 2 000 m2
 2. 6 000 m2
 3. 10 000 m2
 4. 17 000 m2

Lösning

Med linjalen mäter vi diametern innanför murarna och får den till 100 mm vilket ger en radie på 50 mm.

Det ger oss radien i meter till

$$\\6\,mm=5\,m\\\\1\,mm=\frac{5}{6}\,m\\\\50\,mm=50\cdot \frac{5}{6}\approx 41,7\,m\\$$

Formeln för arean på en cirkel är

$$\\A=\pi r^{2}\\$$

Vilket ger arean

$$\\A=\pi\cdot 41,7^{2}\approx 5500\,m^{2}\\$$

Vårt svar ligger närmast alternativ B vilket blir vårt svar.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 36 - 38? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se