Uppgift 15

Ladda ner KVA Provpass 5


ABCD är en rektangel.

Ht14 Kva 05 15

Kvantitet I: Omkretsen av rektangeln ABCD

Kvantitet II: 18 cm

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Diagonalen i rektangeln ABCD har längden 9 cm. Vi kan se diagonalen som en genväg från hörnet A till hörnet C där det skulle vara längre att gå från A till B till C:

$$AB+BC>9$$

AB + BC är halva omkretsen av rektangeln ABCD så om vi multiplicerar in 2 i olikheten ovan får vi

$$2\cdot (AB+BC)>2\cdot 9$$

$$ABCD>18$$

Alltså är rektangelns omkrets större än 18 cm vilket betyder att rätt svar är alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se