Uppgift 29 - 31

Provet finns att ladda ner i Provbanken.

Folkomröstningen om kärnkraft

Resultatet av den svenska folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980, redovisat länsvis. Antalet röstberättigade och röstande samt giltiga valsedlars fördelning efter röstningsalternativ1.

DTK VT12 C Uppg29

Fråga 29

Vilket län avses?

I detta län röstade fler på linje 3 än på linje 2. Av de röstberättigade i länet röstade färre än 100 000 med giltiga valsedlar. Fler än 2 500 av rösterna var blanka.

 

 1. Kronobergs län
 2. Hallands län
 3. Värmlands län
 4. Jämtlands län
   

Lösning

Vi vill hitta vilket av de fyra nämnda länen som uppfyller kriterierna:

 • Linje 3 fick fler röster än linje 2.
 • Färre än 100.000 röstberättigade med giltiga röstsedlar röstade.
 • Fler än 2.500 blankröster.

 
Vi tar reda på vilket av länen som uppfyller kriterierna genom att läsa av värdena i kolumnerna

 • "Linje 2" och "Linje 3" för första kriteriet
 • "Röstande med giltiga valsedlar" för det andra kriteriet
 • "Blanka" för det tredje kriteriet

 
Vi ser då att det enda av de fyra förslagna länen som uppfyller alla kriterierna är Kronobergs län.

Vårt svar blir då alternativ A.


Fråga 30

Hur stor andel av de röstberättigade i Norrbottens län röstade?

 1. 60 procent
 2. 70 procent
 3. 80 procent
 4. 90 procent
   

Lösning

För att räkna ut detta måste vi läsa av i tabellen dels hur många som var röstberättigade i Norrbottens län och dels hur många som röstade.

Antal röstberättigade = 198 699
Antal röstande (totalt) = 142 346

Andelen får vi då till

$$\\\frac{142\,346}{198\,699}=0,716\\$$

Vårt svar ligger närmast 70 % av de föreslagna alternativen och vårt svar blir därför alternativ B.


Fråga 31

Hur många röster fick den i folkomröstningen segrande linjen om man bortser från de tre län som hade flest röstberättigade?

 1. 469 755
 2. 632 279
 3. 1 209 523
 4. 1 237 065
   

Lösning

För att lösa detta måste vi först ta reda på vilken linje som vann valet. Det ser vi längst upp i tabellen i fet stil (riket). Jämför vi då siffrorna för de olika linjerna så ser vi att Linje 2 vann.

För att ta reda på hur många röster Linje 2 fick om man bortser från de tre största länen (Stockholm, Malmöhus och Göteborgs och Bohuslän) så tar vi det totala antalet röster minus rösterna för de tre största och får då

$$\\1\,869\,344-295\,837-190\,651-145\,791=\\=1\,237\,065\\$$

Detta svar överensstämmer med alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 29 - 31? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se