Uppgift 17

 17. y > 0 \( \frac{x}{y} = 5 \)

Kvantitet I: y

Kvantitet II: 20 procent av x

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

I: \( y = \frac{x}{5} = 0,2 \cdot x  \)

II: 20 procent av x = \( 0,2 \cdot x \)

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se