Uppgift 4

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Hur stor är arean av fyrhörningen?

A. 1500 cm2
B. 3000 cm2
C. 4500 cm2
D. 6000 cm2

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur arean av en fyrhörning beräknas.

För att enkelt och snabbt kunna beräkna arean flyttar vi på de vänstra trianglarna till höger, så vi bilder två fyrhörningar på varandra. Dessa areor är enklare att beräkna och sedan addera.

Den översta fyrhörningens area är:

$$30 \text{ cm}\cdot30 \text{ cm}=900 \text{ cm}^2$$

Den understa fyrhörningens area är:

$$70 \text{ cm}\cdot 30 \text{ cm}=2100 \text{ cm}^2$$

Tillsammans är deras area:

$$900 \text{ cm}^2+2100 \text{ cm}^2=3000 \text{ cm}^2$$

Svaret är alltså 3000 cm2 och rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se