Uppgift 24

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


I en låda finns det fyra olika sorters spik: nubb, kopparspik, pappspik och dyckert. Hur många spikar finns det i lådan?

(1) I lådan finns det 24 kopparspikar, vilket är 50 procent mer än antalet dyckertar.

(2) Dyckert och kopparspik utgör tillsammans 50 procent av antalet spikar i lådan.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker påståendena var för sig och sedan tillsammans.

(1): Från detta påstående får vi endast information om antalet kopparspikar och dyckertar, och vi kan med hjälp av detta påstående beräkna hur många spikar det finns av dessa två varianter. Då vi inte har någon information om nubb eller pappspik kan vi inte säga något om hur många spikar det finns totalt i lådan.

(2): Från detta påstående vet vi något om alla spiksorter. Dock har vi endast en procentsats och inget antal, vilket gör att vi inte kan beräkna det totala antalet spikar som finns i lådan.

(1) och (2) tillsammans: Med hjälp av påstående (1) kan vi beräkna hur många spikar det totalt finns av kopparspikar och dyckertar. Med hjälp av påstående (2) kan vi i sin tur beräkna hur många spikar det finns av nubb och pappspik. Sedan kan vi addera antalen och få ut hur många spikar det finns totalt.

Det går alltså att besvara frågan med hjälp av båda påståendena. Rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se