Uppgift 6

Vilket av följande tal ligger närmast 1?

A   \(\frac{4}{5}\)

B   \(\frac{5}{4}\)

C   \(\frac{7}{9}\)

D   \(\frac{9}{7}\)


För att avgöra vilket av dessa bråktal som ligger närmast 1 börjar vi med att undersöka hur långt från 1 de ligger.

4/5 ligger på avståndet 1/5 från 1.

5/4 ligger på avståndet 1/4 från 1.

7/9 ligger på avståndet 2/9 från 1.

9/7 ligger på avståndet 2/7 från 1.

Nu återstår bara att avgöra vilket av dessa avstånd som är minst. Vi väljer att jämföra två bråktal i taget.

Vi börjar med att jämföra 1/5 med 1/4. 1/5 är mindre än 1/4, eftersom att varje del blir mindre ju fler delar som vi delar upp något i. Därför kan vi utesluta svarsalternativ B.

Därefter kan vi jämföra 2/9 med 2/7. Eftersom 1/9 är mindre än 1/7 måste också 2/9 vara mindre än 2/7. Därför kan vi utesluta svarsalternativ D.

Slutligen jämför vi 1/5 med 2/9. Det gör vi genom att först konstatera att

$$\frac{1}{5}=\frac{2}{10}$$

Nu kan vi lätt jämföra 2/10 med 2/9 på samma sätt som vi gjort tidigare med andra bråktal. Därför kommer vi fram till att 2/10 är minst, så 1/5 är alltså det minsta avståndet till 1.

(Vi hade även kunnat jämföra de båda bråktalen 1/5 och 2/9 genom att förlänga dem så att de fick nämnaren 45, men i detta fall var det inte nödvändigt.)

Rätt svarsalternativ är därför A \(\left ( \frac{4}{5} \right ) \).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se