Uppgift 6

Vilket av följande tal ligger närmast 1?

A   \(\frac{4}{5}\)

B   \(\frac{5}{4}\)

C   \(\frac{7}{9}\)

D   \(\frac{9}{7}\)


För att avgöra vilket av dessa bråktal som ligger närmast 1 börjar vi med att undersöka hur långt från 1 de ligger.

4/5 ligger på avståndet 1/5 från 1.

5/4 ligger på avståndet 1/4 från 1.

7/9 ligger på avståndet 2/9 från 1.

9/7 ligger på avståndet 2/7 från 1.

Nu återstår bara att avgöra vilket av dessa avstånd som är minst. Vi väljer att jämföra två bråktal i taget.

Vi börjar med att jämföra 1/5 med 1/4. 1/5 är mindre än 1/4, eftersom att varje del blir mindre ju fler delar som vi delar upp något i. Därför kan vi utesluta svarsalternativ B.

Därefter kan vi jämföra 2/9 med 2/7. Eftersom 1/9 är mindre än 1/7 måste också 2/9 vara mindre än 2/7. Därför kan vi utesluta svarsalternativ D.

Slutligen jämför vi 1/5 med 2/9. Det gör vi genom att först konstatera att

$$\frac{1}{5}=\frac{2}{10}$$

Nu kan vi lätt jämföra 2/10 med 2/9 på samma sätt som vi gjort tidigare med andra bråktal. Därför kommer vi fram till att 2/10 är minst, så 1/5 är alltså det minsta avståndet till 1.

(Vi hade även kunnat jämföra de båda bråktalen 1/5 och 2/9 genom att förlänga dem så att de fick nämnaren 45, men i detta fall var det inte nödvändigt.)

Rätt svarsalternativ är därför A \(\left ( \frac{4}{5} \right ) \).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se