Uppgift 18

 18. Givet \(f(x) = x^2 -2x -3 \), vilken av följande kvantiteter är störst?

Kvantitet I: \(f(3)\)

Kvantitet II: \(f(-1)\)

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

För att lättare kunna dra en slutsats vilken kvantitet som är störst så utvecklar vi uttrycken för de givna funktionsvärdena:

I. \( f(3) = (3)^2 - 2\cdot(3) -3 = 9-6-3=0 \)

II. \( f(-1)=(-1)^2 - 2\cdot(-1)-3=1+2-3=0 \)

Detta innebär att kvantitet I och II är lika stora.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se