Uppgift 27

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Tre enfärgade klossar – en röd, en grön och en blå – är staplade på varandra. Vilken färg har den översta klossen?

(1) Den blå klossen är inte underst. Den gröna klossen är inte överst.

(2) Den röda klossen är inte i mitten. Den blå klossen är under den röda klossen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A. i (1) men ej i (2)
B. i (2) men ej i (1)
C. i (1) tillsammans med (2)
D. i (1) och (2) var för sig
E. ej genom de båda påståendena

Lösningsförslag

Vi undersöker varje påstående var för sig.

(1): Från detta påstående vet vi att den gröna klossen antingen är underst eller i mitten och att den blåa klossen antingen är överst eller i mitten. Det betyder att antingen är den blåa eller den röda klossen överst. Vi kan inte besvara frågan med detta påstående.

(2): Med hjälp av detta påstående vet vi att den röda klossen antingen är underst eller överst. Men eftersom den blåa klossen är under den röda klossen kan vi konstatera att den röda klossen är överst och att vi med hjälp av detta påstående kan besvara frågan.

Rätt svarsalternativ är B.

Svar: B

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 27? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se