Uppgift 24

 24. x, y, z och w är positiva tal. Vilket av talen är störst?

(1) x +y  = w

(2) \( \frac{x+y}{2} = z  \)

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  1. i (1) men inte i (2)
  2. i (2) men inte i (1)
  3. i (1) tillsammans med (2)
  4. i (1) och (2) var för sig
  5. ej genom de båda påståendena 

Eftersom varken (1) eller (2) innehåller något påstående om alla de fyra talen (x, y, z, w) så kan ingen av (1) eller (2) vara tillräckliga var för sig. 

Av (1) följer att w är större än x och y. Om man sen jämför (1) och (2) så ser man att w är dubbelt så stor som z. Alltså måste w vara störst, och tillräcklig information för lösningen finns i (1) tillsammans med (2), dvs svarsalternativ C.

Svar: C

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 24? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se