Uppgift 16

8x + 4 = 10

Kvantitet I: \(4x + 2\)

Kvantitet II: \(8-\frac{10}{4}\)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Den givna ekvationen kan vi använda för att ta reda på värdet på kvantitet I. Vi skriver helt enkelt om ekvationen, genom att vi dividerar båda leden med 2:

$$8x+4=10$$

$$\frac{8x+4}{{\color{Red} 2}}=\frac{10}{{\color{Red} 2}}$$

$$4x+2=5$$

Kvantitet I är alltså lika med 5.

Kvantitet II är skrivet med ett uttryck som vi bara behöver förenkla, vilket vi kan göra genom att skriva om den första termen (8) som ett bråktal med nämnaren 4:

$$8-\frac{10}{4}=$$

$$=\frac{32}{4}-\frac{10}{4}=$$

$$=\frac{32-10}{4}=$$

$$=\frac{22}{4}=\frac{11}{2}=5,5$$

Nu kan vi se att kvantitet II (5,5) är större än kvantitet I (5).

Rätt svarsalternativ är därför B (II är större än I).

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 16? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se