Uppgift 20

 20. x och y är två på varandra följande positiva heltal sådana att \( y^2-x^2=9 \).

Kvantitet I: y

Kvantitet II: 6

  1. I är större än II
  2. II är större än I
  3. I är lika med II
  4. informationen är otillräcklig

Vi kan anta y=x+1, eftersom de talen är på varandra följande och sen med hjälp av att vi utvecklar Första Kvadreringsregeln vid första parentes och då har vi följande:

VL: \(  y^2 - x^2= (x+1)^2 - x^2 = x^2 - 2x + 1 - x^2= 2x+1 \)

VL=HL

\[ \begin{align*} 2x+1&=9 \Leftrightarrow\\ 2x&=9-1\Leftrightarrow\\ 2x&=8\Leftrightarrow\\ x&=4 \end{align*} \]  och från denna ekvation får vi  x=4 , y=5 och

6 är större y och det betyder  II är större än I.

Svar: B

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se