Uppgift 20

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Kvantitet I: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{2}\)

Kvantitet II: \(\frac{1}{7}+\frac{1}{42}\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi veta hur vi subtraherar och adderar bråktal.

Vi beräknar båda kvantiteterna och jämför sedan dem med varandra:

Kvantitet I:

$$\frac{5}{3}-\frac{3}{2}= \frac{10}{6}-\frac{9}{6}= \frac{1}{6}$$

Kvantitet II:

$$\frac{1}{7}+\frac{1}{42}=\frac{6}{42}+\frac{1}{42}=\frac{7}{42}=\frac{1}{6}$$

Genom att beräkna kvantiteterna ser vi att de är lika stora. Alltså är rätt svarsalternativ C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 20? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se