Uppgift 21

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(m\) och \(n\) är två på varandra följande heltal sådana att även \(m-1\) och \(n+1\) är två på varandra följande heltal.

Kvantitet I: \(m\)

Kvantitet II: \(n\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi undersöka två möjligheter för \(m\) och \(n\). Dessa två möjligheter finns:

  1. \(m<n\)
  2. \(m>n\)

Vi kikar på det första alternativet:

Om \(m<n\) så måste \(n=m+1\) eftersom de är två på varandra följande heltal. Det skulle innebära att \(n+1=m+2\), vilket betyder att skillnaden mellan \(m-1\) och \(n+1\) är tre. Det senare får inte hända då vi i uppgiften får reda på att \(m-1\) och \(n+1\) är två på varandra följande heltal. Möjlighet 1 kan vi alltså utesluta.

Då återstår möjlighet 2 och med hjälp av uteslutningsmetoden kan vi konstatera att det är rätt och att svarsalternativ A är rätt.

Om det inte är tydligt att möjlighet 2 är rätt, så uppmuntrar vi er att undersöka den möjligheten. Kom dock ihåg att kontrollräkna på högskoleprovet slukar tid, så detta steg rekommenderar vi inte under själva skrivtiden.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se