Uppgift 21

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


\(m\) och \(n\) är två på varandra följande heltal sådana att även \(m-1\) och \(n+1\) är två på varandra följande heltal.

Kvantitet I: \(m\)

Kvantitet II: \(n\)

A. I är större än II
B. II är större än I
C. I är lika med II
D. informationen är otillräcklig

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi undersöka två möjligheter för \(m\) och \(n\). Dessa två möjligheter finns:

  1. \(m<n\)
  2. \(m>n\)

Vi kikar på det första alternativet:

Om \(m<n\) så måste \(n=m+1\) eftersom de är två på varandra följande heltal. Det skulle innebära att \(n+1=m+2\), vilket betyder att skillnaden mellan \(m-1\) och \(n+1\) är tre. Det senare får inte hända då vi i uppgiften får reda på att \(m-1\) och \(n+1\) är två på varandra följande heltal. Möjlighet 1 kan vi alltså utesluta.

Då återstår möjlighet 2 och med hjälp av uteslutningsmetoden kan vi konstatera att det är rätt och att svarsalternativ A är rätt.

Om det inte är tydligt att möjlighet 2 är rätt, så uppmuntrar vi er att undersöka den möjligheten. Kom dock ihåg att kontrollräkna på högskoleprovet slukar tid, så detta steg rekommenderar vi inte under själva skrivtiden.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 21? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se