Uppgift 6

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


Linjen \(y = 5x + 10\) skär \(x\)-axeln i punkten \((x_1, 0)\) och \(y\)-axeln i punkten \((0, y_1)\). Vad är \(x_1 + y_1\)?

A. 5
B. 6
C. 8
D. 15

Lösningsförslag

För att lösa denna uppgift behöver vi ha kunskaper om den räta linjens ekvation.

Vi börjar med att beräkna vad \(x_1\) och \(y_1\) är och sedan adderar vi dem.

För att få fram \(x_1\) sätter vi in \(y=0\) i linjens ekvation:

$$\begin{align}0 & =5x_1+10 \\ -10 &= 5x_1\\ -2 &= x_1\end{align}$$

För att få fram \(y_1\) sätter vi in \(x=0\) i linjens ekvation:

$$\begin{align}y_1 & =5\cdot 0+10 \\ y_1 &= 10\end{align}$$

Nu kan vi addera talen, vilket ger:

$$x_1+y_1=-2+10=8$$

Rätt svar är åtta, vilket ger att rätt svarsalternativ är C.

Svar: C

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 4 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se