Uppgift 7

Vad är t, om (t - 1)\(^t\) = 81?

A   3
B   4
C   6
D   9


Det enklaste sättet att lösa den här uppgiften är att sätta in ett svarsförslag i taget istället för t i vänsterledet och sedan beräkna uttryckets värde.

För att kunna lösa uppgiften måste vi veta hur potenser fungerar och hur vi kan räkna med potenser.

Vi börjar med svarsförslag A: t = 3.

I vänsterledet får vi då följande:

$$(3-1)^{3}={2}^{3}=8\neq 81$$

Uttrycket i vänsterledet blev alltså inte lika med 81. Därför kan vi utesluta svarsalternativ A.

Vi fortsätter med svarsförslag B: t = 4.

I vänsterledet får vi följande:

$$(4-1)^{4}={3}^{4}$$

Från potenslagarna vet vi att vi kan skriva om denna potens på följande sätt (potens av en potens):

$${3}^{4}={3}^{2\cdot 2}=\left ( {3}^{2} \right )^{2}={9}^{2}=81$$

Här har vi alltså kommit fram till ett värde på t, nämligen t = 4, som gör så att värdet av vänsterledet blir lika med 81, det vill säga högerledet.

Rätt svarsalternativ är därför B (4).

Nu hade vi viss tur eftersom vi kom fram till rätt svarsalternativ redan vid andra försöket.

Hade vi även prövat svarsförslagen C eller D hade vi dock snabbt kommit fram till värden på uttrycket i det vänstra ledet som är större än 81.

I fallet med svarsförslag C, t = 6, hade vi fått

$$(6-1)^{6}={5}^{6}={5}^{3\cdot 2}=\left ( {5}^{3} \right )^{2}={125}^{2}\neq 81$$

Uttrycket i det vänstra ledet blev alltså betydligt större än 81 när vi prövade t = 6. Därför vore det onödigt att testa svarsförslag D, t = 9, som skulle resultera i ett ännu större värde.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se