Uppgift 11

Ladda ner provet från Mattebokens provbank här.


De två parallellogrammerna är likformiga.
\(a<b\) och \(c<d\)

Uppg 11 - PP1 - XYZ

Vad gäller för sidan \(a\)?

A. \(a=\frac{bc}{d}\)

B. \(a=\frac{cd}{b}\)

C. \(a=\frac{bd}{c}\)

D. \(a=\frac{c}{d}\)

Lösningsförslag

För att lösa den här uppgiften behöver vi ha kunskaper om likformighet.

Att sidorna på parallellogrammen är likformiga betyder att sidan \(a\) förhåller sig till sidan \(c\) på samma sätt som sidan \(b\) förhåller sig till sidan \(d\). Vi kan ställa upp detta förhållande på följande sätt:

$$\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$$

Vilket kan skrivas om till:

$$a=\frac{bc}{d}$$

Vi har hittat rätt svar, vilket är svarsalternativ A.

Svar: A

Uppgiften är hämtad ur Högskoleprovets kvantitativa del version 1 vårterminen 2018, Provpass 1 - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se