Uppgift 13

Ladda ner KVA Provpass 2


Kvantitet I: Sannolikheten att ta upp en grön boll från en korg som endast innehåller 5 gröna och 4 blå bollar

Kvantitet II: Sannolikheten att ta upp en blå boll från en korg som endast innehåller 6 gröna och 5 blå bollar

A   I är större än II
B   II är större än I
C   I är lika med II
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

Sannolikheten för att en händelse ska inträffa, till exempel att ta upp en grön boll från en korg, fås genom att dela antalet gynnsamma utfall (antalet gröna bollar) med antalet möjliga utfall (antal bollar i korgen). För kvantitet I får vi därför:

$$P(\text{grön boll})=\frac{\it\text{antalet gröna bollar}}{\it\text{antal bollar i korgen}}=\frac{5}{5+4}=\frac{5}{9}$$

Kvantitet II:

$$P(\text{blå boll})=\frac{\it\text{antalet blåa bollar}}{\it\text{antal bollar i korgen}}=\frac{5}{6+5}=\frac{5}{11}$$

\(\frac{5}{9}\) är större än \(\frac{5}{11}\), vilket betyder att rätt svar är alternativ A.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 13? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se