Uppgift 18

Ladda ner KVA Provpass 2


L\(_1\) och L\(_2\) är linjer där
L\(_1:\, y=k_1x+m_1\)
L\(_2:\, y=k_2x+m_2\)
\(k_1>k_2\)

Kvantitet I: \(m_1\)

Kvantitet II: \(m_2\)

A   I är större än II 
B   II är större än I 
C   I är lika med II 
D   informationen är otillräcklig


Lösningsförslag:

De två linjerna är skrivna enligt räta linjens ekvation:

$$y=kx+m$$

där x och y är variabler, och k och m är konstanter som avgör sambandet mellan variablerna. Det betyder att även om vi vet k-värdet, eller hur de två linjernas k-värden förhåller sig till varandra, så säger inte det något om linjernas m-värden och hur de förhåller sig till varandra. Vi har inte tillräckligt med information för att avgöra vilket m-värde som är störst (eller om de är lika) vilket betyder att rätt svar är alternativ D.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se